Contributors

Mga Nagtulong-tulong

Ang “Calgary and District Labour Council” ay kumikilala at nagpapasalamat sa lahat ng mga nagtulong-tulong dito at kung wala sila ay hindi matutupad ang proyektong ito:

Cesar Agudelo

Debra Apperley

Crystal Chan

Dr. Leigh Golden

Candace Martens

Adam Rousselle

Jasvir Sandhu

Kathy Sherk

Alexander Shevalier

Nais din naming magpasalamat sa mga sumusunod na mga samahan para sa kanilang mga gawain at karunungan:

Alberta Federation of Labour

Calgary Workers’ Resource Center

Canadian Union of Public Employees

Government of Alberta

Government of Canada

Public Service Alliance of Canada